Porozumienie wodorowe podpisane!

  14.10.2021 r. w Warszawie Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej dr Paweł Machalski podpisał Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wcześniej wielomiesięcznym merytorycznym zaangażowaniem w prace grup...
Kategorie
Wydarzenia

Projekt regulacji  rozliczeń energii przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wraz z końcem 2020 roku przedstawiony został projekt regulacji mający na celu doprecyzowanie zasad rozliczeń energii wytwarzanej z mikroinstalacji (np. fotowoltaicznych). Resort opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków...
Kategorie
Informacje