Akty prawne

 

    Jeśli chodzi o prawodawstwo związane z OZE, to w ostatnich 5 latach mamy do czynienia w Polsce z wyraźnym przyspieszeniem ustawodawczym. Uregulowana jest już zdecydowana większość obszarów energetyki odnawialnej, począwszy od kluczowej i wielokrotnie nowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r., przez regulacje szczegółowe dotyczące elektrowni wiatrowych, rynku mocy, elektromobilności i paliw alternatywnych czy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, tj. technologii stosowanej m.in. w biogazowniach.

       Jako członkowie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej jesteśmy kompetentni w dokonywaniu analiz uwarunkowań prawnych oraz lokalizacyjnych budowy, a także późniejszej eksploatacji instalacji OZE. Uważamy, że połączenie instalacji biogazowych  z innymi odnawialnymi źródłami energii takimi jak instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe,   a także z magazynami energii, pozwoli na zabezpieczenie zapotrzebowania energetycznego w gminach oraz pomoże w chroniącym środowisko naturalne obiegu odpadów.

      Na przełomie 2020 i 2021 r. weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Obecnie czekamy na finalizację prac nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która umożliwi stawianie turbin na lądzie w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka (10h) tam, gdzie jest na to zgoda społeczności lokalnej. Najbliższe lata upłyną też z pewnością pod znakiem dalszych uregulowań stosowania technologii wodorowych oraz innych paliw alternatywnych. Ponadto będą podejmowane dalsze działania legislacyjne – zarówno na poziomie ustawowym, jak i aktów wykonawczych – dotyczące szeroko pojętej elektromobilności w motoryzacji i transporcie. 

       Dla inwestorów branży OZE podstawowe znaczenie ma stabilność i przewidywalność legislacyjna, choć zdajemy sobie sprawę, że w dobie transformacji energetycznej RP kolejne zmiany są nieuniknione. Oby zawsze dokonywane były one z myślą o człowieku i środowisku w duchu właściwie rozumianego zrównoważonego rozwoju. 

Kluczowe ustawy związane bezpośrednio lub pośrednio z energetyką odnawialną:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970540348/U/D19970348Lj.pdf
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
 3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 z późn. zm.: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20061691199
 4. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, U. 2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471033/U/D20071033Lj.pdf
 5. U stawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.,
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
 6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, U. 2015 poz. 478 z późn. zm.:
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf
 7. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U. 2016 poz. 961 z późn. zm.:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000961/U/D20160961Lj.pdf
 8. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, Dz.U. 2018 poz. 9 z późn. zm.:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000009/U/D20180009Lj.pdf
 9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz.U. 2018 poz. 317 z późn. zm.:
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/T/D20180317L.pdf
 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Dz.U. 2019 poz. 42 z późn. zm.:
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000042/U/D20190042Lj.pdf
 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, Dz. U. 2021 poz. 234: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000234/T/D20210234L.pdfktóra