O Forum

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w celu integracji środowiska branży OZE, a także współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i instytutami naukowymi. Stanowimy gremium ambitnych przedstawicieli wytwórców i dystrybutorów instalacji energetyki niskoemisyjnej – wciąż otwarte na nowych partnerów, innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe działania.                             

 Warto podkreślić, że dążymy nie tylko do realizacji postulatów branży OZE, przedstawiając nasz punkt widzenia, nadzieje czy obiekcje.  Przede wszystkim chcemy przyczyniać się do sprawiedliwej transformacji energetycznej Rzeczypospolitej. Uwzględniającej nasze uwarunkowania historyczne i współczesną specyfikę sektora energii. Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy na temat wypracowanego przez siebie szeregu powiązanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych objętych wspólnym terminem „instalacje hybrydowe OZE w oparciu o biogazownie, fotowoltaikę, energetykę wiatrową oraz paliwa odnawialne i alternatywne”. Warto zauważyć, że nie koncentrujemy się na jednym czy dwóch typach instalacji. Do coraz bardziej innowacyjnych i zróżnicowanych możliwości oferowanych przez sektor energetyki odnawialnej podchodzimy w sposób kompleksowy. Nie stronimy także od ich łączenia w postaci różnego typu rozwiązań hybrydowych. Tworzonych zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i osoby prawne (w tym samorządowe) w postaci spółdzielni energetycznych. Jesteśmy przekonani, że samowystarczalność energetyczna jednostek samorządu terytorialnego (zwłaszcza gmin) naprawdę jest możliwa!

Nasze założenia realizujemy poprzez kreowanie nowych przestrzeni do dyskusji. Opracowywanie ekspertyz i opinii. Współtworzenie programów medialnych, organizowanie konferencji, kongresów i forów dialogu. Pobudzanie świadomości społecznej na temat roli OZE dla człowieka, gospodarki i środowiska przyrodniczego. Zapraszamy do współpracy!