Wodór

       Już od wielu lat wodór uznawany jest za „paliwo przyszłości”. W powszechnej opinii to właśnie energia z wodoru jest w stanie zastąpić paliwa kopalne. Mimo tak wielkiego potencjału, póki co odgrywa on niewielką rolę w sektorze elektroenergetycznym. Obecnie przypada mu zaledwie 0,2 proc udziałów w mixie energetycznym. Odpowiednia technologia wytwarzania wodoru – w procesie elektrolizy przy użyciu innych źródeł odnawialnych (biogazu, biometanu) może przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Wodór dzięki szerokim właściwościom umożliwia integrację międzysektorową. Jest doskonałym nośnikiem energii, paliwem oraz surowcem. Pewnym wyzwaniem są trudności logistyczno-techniczne związane z jego transportowaniem. Wytwarzany w odpowiedniej technologii opartej na OZE przyczyni się nie tylko do obniżenia emisji CO₂, ale także do zwiększenia niezależności energetycznej        i łagodzenia wyzwań związanych ze zmiennością i nieciągłością pracy systemów energii odnawialnej. Obecnie czekamy na pierwszą polską stację tankowania wodoru. Z pewnością droga do neutralności klimatycznej prowadzi m.in. przez rozwiązania wodorowe.