Prezes Zarządu

Dr Paweł Machalski – absolwent wydziałów: Prawa i Administracji oraz Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych Master of Business Administration, wykładowca akademicki pięciu uczelni (w tym jednej publicznej), autor i współautor książek pt.  „Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej” oraz „Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej”, organizator i uczestnik licznych konferencji i kongresów naukowych, komentator medialny programów publicystycznych. Od 2018 r. jest pracownikiem etatowym Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, specjalizując się w bezpieczeństwie społeczności lokalnych oraz bezpieczeństwie energetycznym. W 2019 r., w uzupełnieniu do aktywności akademickiej, podjął funkcję doradcy ds. marketingu społecznego i rozwoju jednej ze spółek z sektora odnawialnych źródeł energii. 20 lipca 2020 r. został wybrany na Prezesa Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Od marca 2021 r. przewodniczy także Radzie Programowej TVP 3 Bydgoszcz. https://www.pawelmachalski.pl  Kontakt: machalski@freo.org.pl

 

 

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Domański – absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w branży Odnawialnych Źródeł Energii zaangażowany od 2013 r. w sferach wykonawstwa, rozwoju projektów oraz zarządzania projektami związanymi
z energetyką wiatrową, energetyką fotowoltaiczną oraz biogazowniami.

Kontakt: domanski@freo.org.pl

 

 

Wiceprezes Zarządu

Piotr Galiński – absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, odpowiedzialny za technologię w firmie WestWind Biogaz
Sp. z o. o. Doświadczenie w dziedzinie biogazu zdobywał w Niemczech, pracował również w branżach wentylacji i klimatyzacji oraz uzdatniania wody, projektując instalacje odwróconej osmozy i elektrodejonizacji. Zajmował się również opracowywaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zagadnieniami technologii wodorowych.

Kontakt: galinski@freo.org.pl

 

 

Członek Zarządu

Anna Podlaszczak – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licznych studiów podyplomowych, w tym Master of Business Administration, doświadczony pracownik sektora finansowego. Od 2015 roku związana zawodowo z branżą odnawialnych źródeł energii, od 2017 r. prokurent w spółkach z o.o.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kozendra – ekspert od zarządzania funduszami Unii Europejskiej w zakresie OZE. Problematyką energetyki odnawialnej, opartej na biogazie zajmuje się od 2011 r. Wcześniej kierował w ARiMR instytucją wdrażającą pomoc publiczną dla rolnictwa w Małopolskim Oddziale Regionalnym, następnie zarządzał Biurem Strategii Finansowej i Funduszy Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze Warszawa. Obecnie pełni funkcję project manager’a dwóch biogazowni rolniczych o mocy 2.0 MWel i 1.0 MWel.

Kontakt:  kozendra@freo.org.pl