Zarząd

Paweł Machalski_1Prezes Zarządu

Dr Paweł Machalski – absolwent wydziałów: Prawa i Administracji oraz Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych Master of Business Administration, wykładowca akademicki pięciu uczelni (w tym jednej publicznej), autor i współautor książek pt.  „Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej” oraz „Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej”, organizator i uczestnik licznych konferencji i kongresów naukowych, komentator medialny programów publicystycznych. Od 2018 r. jest pracownikiem etatowym Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, specjalizując się w bezpieczeństwie społeczności lokalnych oraz bezpieczeństwie energetycznym. W 2019 r., w uzupełnieniu do aktywności akademickiej, podjął funkcję doradcy ds. marketingu społecznego i rozwoju jednej ze spółek z sektora odnawialnych źródeł energii. 20 lipca 2020 r. został wybrany na Prezesa Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. 

https://www.pawelmachalski.pl  Kontakt: machalski@freo.org.pl

Wiceprezes Zarządu

Piotr Galiński – absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, odpowiedzialny za technologię w firmie WestWind Biogaz Sp. z o. o. Doświadczenie w dziedzinie biogazu zdobywał w Niemczech, pracował również w branżach wentylacji i klimatyzacji oraz uzdatniania wody, projektując instalacje odwróconej osmozy i elektrodejonizacji. Zajmował się również opracowywaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zagadnieniami technologii wodorowych.

Kontakt: galinski@freo.org.p

 

 

 

 

 

 

 

wiceprezes JabczyńskiWiceprezes Zarządu

Adam Jabczyński – absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Toruniu oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration. Posiadacz Certyfikatu Audytor Zewnętrzny 5S oraz Certyfikatu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Radia Pomorza i Kujaw S.A., ławnika oraz biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu. Ponadto jest Wiceprezesem Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Aleksandrowskiego, które poprzez swoje działania ma ograniczać skutki zmian klimatu w zakresie infrastruktury wodnej, promować i edukować w zakresie kształtowania “świadomości wodnej” w powiecie. Jest instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza. Za pełną poświęcenia pracę został uhonorowany w 1999 r. Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, w 2017 roku Medalem za Zasługi dla Harcerstwa Toruńskiego oraz w 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.  

 Kontakt: jabczynski@freo.org.pl

Członek Zarządu – Skarbnik

Magdalena Kogga – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej z zakresu bankowości i doradztwa finansowego. Wyróżnia się kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Od lat interesuje się energetyką odnawialną. Liczne spotkania z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, a także ekspertami związanymi z branżą OZE zmotywowały ją do poszerzenia aktywności o tą perspektywiczną płaszczyznę rozwoju. Aktualnie zgłębia tematy dotyczące energii oraz dzieli się wiedzą, którą już posiada współtworząc Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Kontakt:  kogga@freo.org.pl

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kozendra – ekspert od zarządzania funduszami Unii Europejskiej w zakresie OZE. Problematyką energetyki odnawialnej, opartej na biogazie zajmuje się od 2011 r. Wcześniej kierował w ARiMR instytucją wdrażającą pomoc publiczną dla rolnictwa w Małopolskim Oddziale Regionalnym, następnie zarządzał Biurem Strategii Finansowej i Funduszy Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze Warszawa. Obecnie pełni funkcję project manager’a dwóch biogazowni rolniczych o mocy 2.0 MWel i 1.0 MWel.

Kontakt:  kozendra@w-energy.pl