Nasza misja

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w celu integracji środowiska branży OZE, a także współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i instytutami naukowymi. Stanowimy gremium ambitnych przedstawicieli wytwórców i dystrybutorów instalacji energetyki niskoemisyjnej – wciąż otwarte na nowych partnerów, innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe działania.

Warto podkreślić, że dążymy nie tylko do realizacji postulatów branży OZE – przedstawiając nasz punkt widzenia, nadzieje czy obiekcje – ale przede wszystkim chcemy przyczyniać się do sprawiedliwej transformacji energetycznej Rzeczypospolitej, uwzględniającej nasze uwarunkowania historyczne i współczesną specyfikę sektora energii. Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy na temat wypracowanego przez siebie szeregu powiązanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych objętych wspólnym terminem „instalacje hybrydowe OZE w oparciu o biogazownie, fotowoltaikę, energetykę wiatrową oraz paliwa odnawialne i alternatywne”. Warto zauważyć, że nie koncentrujemy się na jednym czy dwóch typach instalacji. Do coraz bardziej innowacyjnych i zróżnicowanych możliwości oferowanych przez sektor energetyki odnawialnej podchodzimy w sposób kompleksowy. Nie stronimy także od ich łączenia w postaci różnego typu rozwiązań hybrydowych, tworzonych zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i osoby prawne (w tym samorządowe) w postaci spółdzielni energetycznych. Jesteśmy przekonani, że samowystarczalność energetyczna jednostek samorządu terytorialnego (zwłaszcza gmin) naprawdę jest możliwa!

Nasze założenia realizujemy poprzez kreowanie nowych przestrzeni do dyskusji, opracowywanie ekspertyz i opinii, współtworzenie programów medialnych, organizowanie konferencji, kongresów i forów dialogu, pobudzanie świadomości społecznej na temat roli OZE dla człowieka, gospodarki i środowiska przyrodniczego. Zapraszamy do współpracy!