Biogaz Rolniczy

       Branża biogazowa na polskim rynku póki co nie rozwija się niestety tak dynamicznie, jak fotowoltaika. Wzrost zainteresowania biogazem, choć stopniowy, jest jednak zauważalny. Wiele lat ciężkiej pracy nad ustawami i edukacją społeczeństwa przyczyniają się do aktywacji branży. Polskie gospodarstwa rolne odznaczają się bardzo dużym potencjałem w zakresie produkcji energii (z odpadów poprodukcyjnych, gnojowicy, pomiotu kurzego czy obornika). Odpowiednie podejście do sprawy może w znacznym stopniu zmniejszyć negatywne oddziaływanie tego sektora na środowisko. Gospodarstwa rolne produkują duże ilości odpadów. Najlepszą, a zarazem najbardziej ekologiczną drogą ich utylizacji jest fermentacja beztlenowa. Takie działanie pozwala pozyskać energię w postaci biogazu. Zmniejsza zagrożenia ekologiczne oraz zapewnia produkcję organicznego nawozu wolnego od zanieczyszczeń i odoru. Proces oczyszczania biogazu prowadzi do powstania bardziej szlachetnego i pożądanego w energetyce biometanu.

Atuty biogazu: 

 Do pozytywnych aspektów poddania odpadów rolniczych fermentacji beztlenowej zalicza się m.in.:

  • Zmniejszenie ilości azotu azotanowego na rzecz amonowego. Zdolność do utrzymania równowagi humusu w glebie, niszczenie nasion chwastów, eliminację patogenów.
  • Ograniczanie zużycia nawozów sztucznych, zmniejszanie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.
  • Ograniczanie rozprzestrzeniania czynników chorobotwórczych zawartych w odchodach zwierzęcych.

Aktualne dane dotyczące liczby biogazowni rolniczych w Polsce znajdują się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który prowadzi i publikuje rejestr wytwórców biogazu rolniczego.