Porozumienie wodorowe podpisane!

  14.10.2021 r. w Warszawie Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej dr Paweł Machalski podpisał Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wcześniej wielomiesięcznym merytorycznym zaangażowaniem w prace grup roboczych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska wykazali się przedstawiciele FREO – Wiceprezes Tomasz Domański, Krzysztof Kozendra, Piotr Galiński oraz mec. Marek Radoń.

    Porozumienie sektorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej – rządowej i samorządowej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu (w tym stowarzyszeń) w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Według podpisanego dokumentu: „wodór produkowany w technologiach niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców. W trakcie postępującego procesu budowy gospodarki wodorowej nastąpi wzrost znaczenia, powszechność zastosowania oraz obniżenie kosztów technologii wodorowych”.

   Porozumienie stanie się kluczowym instrumentem wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej, określając długofalowe działania, mające na celu wdrażanie zaproponowanych postulatów, instrumentów legislacyjnych, instytucjonalnych, finansowych oraz organizacyjnych. Wizją oraz strategicznym celem Polskiej Strategii Wodorowej jest „stworzenie nowej gałęzi gospodarki, jaką jest gospodarka wodorowa, jej rozwój i maksymalizacja udziału technologii wodorowych w procesach służących osiągnięciu neutralności klimatycznej i podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki”.

Wyróżniono pięć głównych filarów wdrażania postulatów Porozumienia oraz Strategii wodorowej: 1) Local content – polski wkład, 2) Badania i Rozwój (B+R) – współpraca nauki z biznesem, 3) Inwestycje, 4) Ludzie (edukacja nowych branż zawodowych) 5) Współpraca (międzysektorowa kooperacja przedstawicieli administracji publicznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych na rzecz efektywnej realizacji celów Porozumienia)

Prezes Zarządu FREO jako wykładowca akademicki kilku uczelni ze szczególną determinacją będzie angażował się w propagowanie postulatów B+R – współpracy sektora biznesowego z przedstawicielami nauki i środowiska akademickiego. Jako przewodniczący Rady Programowej telewizji regionalnej jest też świadomy potrzeby edukowania społeczeństwa w zakresie gospodarki wodorowej, także poprzez profesjonalne programy medialne. Wyspecjalizowana w wielu dziedzinach załoga FREO włączy się w realizację pozostałych celów strategicznych, w tym inwestycyjnych oraz technologicznych. Dostaliśmy szansę, którą postaramy się w jak największym stopniu przekuć na konkretne efekty i nowe sukcesy.

Fot. MKiŚ  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.