FREO partnerem transformacji energetycznej samorządów

Kryzys rodzi zmiany albo inaczej – kryzys rodzi konieczność zmian! Ze względu na dynamiczną sytuację geopolityczną – agresję Rosji na suwerenną Ukrainę – i jej energetyczne następstwa, samorządy poziomu lokalnego (gminy i powiaty) stanęły przed pilnym wyzwaniem współuczestnictwa w transformacji energetycznej RP. Potrzeba nam nowego spojrzenia na art. 7 ust. 1 p 3) ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., w którym pośród zadań własnych gminy wymieniono m.in. sprawy: „unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”. Regulacja ta została doprecyzowana w art. 18 ustawy prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in.: „planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy(…), planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy; a także ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy”.

Samorządy lokalne jak nigdy wcześniej stanęły przed wyzwaniem, a wręcz koniecznością otwarcia zarówno na nowe technologie OZE (biogazownie, biometanownie, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, a także rozwiązania hybrydowe), jak i nowe formy wytwarzania, dystrybucji, konsumpcji bądź sprzedawania energii, oparte na mechanizmach energetyki obywatelskiej i rozproszonej, takich jak klastry i spółdzielnie energetyczne oraz aktywność prosumencka mieszkańców.

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej jako organizacja pozarządowa integruje branżę OZE wokół wyzwań transformacji energetycznej RP i jest aktywne m.in. w dwóch obszarach:
I.   kształtowania świadomości społecznej dot. OZE (poprzez konferencje, kongresy i współtworzenie programów telewizyjnych),
II.  współpracy inwestycyjnej z jednostkami samorządu terytorialnego

Proponowany przez nas model współpracy inwestycyjnej z j.s.t. przedstawia się następująco:

ETAP I
Opracowanie Analizy przedwstępnej – profitability study wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko dla Studium Wykonalności projektu – inwestycji hybrydowej produkcji paliw i energii w oparciu o GOZ w danej j.s.t.

ETAP II
Opracowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie Decyzji Oceny Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji

ETAP III
Przygotowanie wniosków na finansowanie inwestycji oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Modelu Finansowego dla instalacji biogazowej

ETAP IV
Organizacja gminnej Spółdzielni Energetyczno-Wodorowej

ETAP V
Rozpoczęcie realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej tworzą specjaliści-praktycy w zakresie technologii OZE, absolwenci studiów doktoranckich, magisterskich i inżynierskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszamy do kontaktu oraz konstruktywnej współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.