Akcent na fotowoltaikę

Nowy rząd Niemiec ma plan na przyspieszenie transformacji energetycznej. W strategii rząd chce znacząco podnieść cele rozwoju energetyki odnawialnej. W planach tych znajduje się oczywiście pomysł trzykrotnego zwiększenia udziału mocy...
Kategorie
Informacje

Pokryto 100% zapotrzebowania na energię elektryczną

Prosumenci pokryli 100% zapotrzebowania na energię elektryczną. Pierwszy raz odnotowano sytuację, w której system energetyczny operatora australijskiego rynku energetycznego Australian Energy Market (AMEO) był w całości zasilany wyłącznie energią pochodzącą...
Kategorie
Informacje