Prezes FREO w Radzie Energetyki Green Hub

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej zostało zaproszone do współtworzenia Green  HUB – Grupy Energetycznej wraz z  kilkudziesięcioma podmiotami biznesowymi i naukowymi, którzy przystąpili wcześniej do tego programu. Prezes Zarządu FREO – dr Paweł Machalski zasilił Radę Energetyki Green HUB.

Rada Energetyki jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, które skupia specjalistów z szerokiego spektrum dziedzin związanych z energetyką, od odnawialnych źródeł energii po zaawansowane systemy dystrybucji energii. Członkowie Rady wykorzystują wiedzę i doświadczenie w celu wsparcia, rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego, z naciskiem na innowacje i zrównoważony rozwój. Rada angażuje się w działania mające na celu przyspieszenie transformacji energetycznej Polski oraz wprowadzanie nowych technologii, które sprzyjają redukcji emisji CO2 i poprawie efektywności energetycznej. Przy współpracy z rządowymi agendami, przemysłem oraz ośrodkami naukowymi, Rada Energetyki działa na rzecz wypracowania najlepszych praktyk i standardów w produkcji, dystrybucji oraz zużyciu energii.

Do głównych zadań Rady Energetyki należy:

  • Analiza i opracowywanie strategii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
  • Doradztwo techniczne i ekonomiczne w zakresie wdrażania projektów związanych z infrastrukturą energetyczną.
  • Ocena i weryfikacja techniczna projektów energetycznych pod kątem ich innowacyjności i efektywności.
  • Wspieranie rozwoju polityk energetycznych, które promują wykorzystanie OZE i zwiększenie efektywności energetycznej.
  • Prowadzenie dialogu między kluczowymi interesariuszami rynku energetycznego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań regulacyjnych.
  • Wspieranie badań naukowych i technologicznych w dziedzinie nowoczesnych technologii energetycznych.
  • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze energetyki.

Z kolei Green HUB PL jest centrum biznesowym integrującym w sobie: firmy technologiczne, fundusze inwestycyjne, instytucje naukowe, kancelarie prawne, biura projektowe, ekspertów, startupy i instytucje otoczenia biznesu w celu budowy wspólnej strategii rozwoju z zakresu energetyki i innowacyjnych technologii.

Źródło: https://expertid.eu/#energy-council

https://hubid.org/

https://energyid.org/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.