Posiedzenie Rady koordynacyjnej ds. biogazu i biometanu

19.06.2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Wiceprezes Zarządu FREO – Piotr Galiński uczestniczył w posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. biogazu i biometanu. W spotkaniu przedstawicieli branży wziął udział Pan Wiceminister Miłosz Motyka – podsekretarz stanu w MKiS. To było merytoryczne i konstruktywne spotkanie. Inwestorzy i decydenci sektora rozmawiali m.in. o mechanizmach zwiększających produkcję biogazu i biometanu, uproszczeniu procedur czy konieczności kolejnych zmian legislacyjnych. Nie obyło się bez dyskusji na temat społecznych uwarunkowań realizacji projektów biogazowych – walki nie tyle z wiatrakami, co mitami, półprawdami i stereotypami. W tym obszarze niezbędna jest rola stowarzyszeń branżowych, ośrodków edukacyjnych oraz mediów. FREO dotychczasowymi i planowanymi działaniami również wpisuje się w tę misję.

W skład Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Biogazu i Biometanu wchodzą członkowie reprezentujący Strony Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Zadaniem rady jest koordynacja działań zmierzających do realizacji celów Porozumienia.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw, nauki oraz organizacji branżowych.

Warto odnotować, że polski rząd aktywnie działa na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do uniezależniania  Polski od zewnętrznych dostaw energii i poprawy jakości naszego środowiska.  Nasza gospodarka – głównie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy – dysponuje dużym potencjałem substratowym, w szczególności w postaci biomasy oraz produktów ubocznych i odpadów pochodzenia rolniczego.

Rozwój biogazu i biometanu to nie tylko szansa na wzmocnienie lokalnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego, ale też płaszczyzna dywersyfikacji przychodów polskiego rolnictwa, obniżania kosztów utylizacji odpadów rolniczych oraz większej troski o środowisko w duchu polityki zrównoważonego rozwoju.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-milosz-motyka-przewodniczyl-posiedzeniu-rady-koordynacyjnej-ds-rozwoju-biogazu-i-biometanu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.