Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23

 

KONGRES ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ stanowi pierwszą edycję wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego.

Swoistym wyróżnikiem naszego kongresu jest fakt, że nie ograniczamy się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniamy także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Pozwolą one pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska? Oprócz tego Kongres będzie pełnić ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Mamy nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej.

 

Jesienią 2023 roku odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz trzy panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego. 

Wstępny program kongresu przedstawia się następująco:

 

 SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE

 • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?
 • Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce
 • Proces inwestycyjny dla instalacji OZE w świetle aktualnych wyzwań prawnych
 • Finansowanie inwestycji OZE
 • Alternatywy dla rosyjskich surowców
 • Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na lądzie i na Bałtyku)
 • Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika)
 • Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce
 • Odpadowa biomasa jako źródło energii
 • Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym
 • Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne
 • Elektromobilność w Polsce i na świecie
 • Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego

PANEL I Q&A czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką?

 • Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię?
 • Zielony wodór – czy zastąpi benzynę?
 • Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce?
 • Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE?
 • Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?

PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej

 • Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
 • Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu energetyki prosumenckiej
 • Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,
 • Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?
 • Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych

PANEL IIIZielona energia dla przedsiębiorstw

 • Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii
 • Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle sposobem na obniżenie cen energii przedsiębiorstw
 • Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu
 • Usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego

Serdecznie zapraszamy do Torunia w październiku 2023

Po kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii. 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.  

Kongres dofinansowany jest ze środków: 

         Skład Komitetu Naukowego KREO23:

 • dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK Toruń
 • dr Bartłomiej Igliński, UMK w Toruniu
 • dr inż. Andrzej Montwiłł, Politechnika Morska w Szczecinie
 • dr hab inż. Tomasz Śliwa Prof. Nzw, AGH Kraków
 • dr hab. Bogusław Przywora, UJD w Częstochowie, FREO Toruń
 • dr hab. Agnieszka Pilarska, UP w Poznaniu, FREO Toruń
 • dr Sławomir Gromadzki, PUZIM w Ciechanowie, FREO Toruń
 • dr Grzegorz Koziński, FREO Toruń
 • dr Paweł Machalski, PUZIM w Ciechanowie, AJ w Toruniu, FREO Toruń

 Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Patronat medialny dla Konkresu KREO23

zielonyrozwoj.pl

Świat OZE

Warzywa.pl

 Ogrodinfo.pl

Energetyka Plus

 

Komitet organizacyjny KREO23:

 • dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
 • dr Bartłomiej Igliński, UMK Toruń
 • dr Grzegorz Koziński, FREO
 • dr Paweł Machalski, FREO
 • Małgorzata Czubek, FREO 
 • Piotr Galiński, FREO
 • Adam Jabczyński, FREO
 • Magdalena Kogga, FREO
 • Maciej Koziołocki, FREO 
 • Aniela Purgat, UMK Toruń
 

Kongres dofinansowany jest ze środków: 

Lista referatów i posterów na KREO23 wg kolejności zgłoszeń
Imię i Nazwisko Referat/Poster Afiliacja
Magdalena Dąbrowska Aglomeracja ciśnieniowa biomasy odpadowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adam Świętochowski Energochłonność aglomeracji paliw formowanych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sylwester Furmaniak Adsorpcja w porach nanowęgli gyroidalnych jako potencjalny sposób magazynowania wodoru – ocena z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
Piotr Gauden “Water splitting” okiem nanochemika Wydział Chemii UMK TORUŃ
Piotr Kamedulski Nowoczesne hybrydowe materiały węglowe jako nowa perspektywa w magazynowaniu energii Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydz. Chemii UMK
Jacek Zimny Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z zasobów geotermalnych szansą rozwoju Gmin w Polsce AGH Kraków; Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
Krzysztof Mazurek Piroliza jako ekonomiczny i ekologiczny wariant zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Pilarski Wiodące aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Agnieszka Pilarska Kofermentacja metanowa odpadów spożywczych i osadów ściekowych – aspekty mikrobiologiczne i fizykochemiczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Urszula Kiełkowska Otrzymywanie sorbentów węglowych z materiałów odpadowych w procesie pirolizy Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMK TORUŃ
Marcin Łysuniec Wpływ różnych modeli finansowania inwestycji energetycznej na dług publiczny w sektorze samorządowym Centrum Efektywności Energetycznej Sp. z o.o.
Aleksander Jakimowicz Prometejskie technologie energetyczne (słoneczna, rozszczepialna i fuzyjna) Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk
Agnieszka Mazurek-Czarnecka Przedsiębiorstwa w obliczu transformacji energetycznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Artur Borowski Zielony wodór, szansa na szybszy rozwój energetyki odnawialnej (Poster) Wydz. Chemii UMK Toruń
Sebastian Drużyński Potencjał biogazu w Polsce (Poster) Wydz. Chemii UMK Toruń
Mateusz Orzechowski Młodzi a klimat, rozwój OZE w miastach, miks energetyczny Polski Młoda Lewica
Bartłomiej Igliński Transformacja energetyczna na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Wydz. Chemii UMK Toruń
Adam Mroziński Spółdzielnie energetyczne w Polsce: efektywna produkcja oraz konsumpcja energii na poziomie lokalnym. Dobre praktyki. Szanse i zagrożenia Wydział Inżynierii Mechanicznej PB

3 odpowiedzi na “Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.