Elementor #2168

22.02.2022 r. uchwaliliśmy wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych w kwocie 60 zł rocznie, płatnej na rachunek Stowarzyszenia:

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Gdańska 4a, 87-100 Toruń

10 1600 1462 1868 1304 7000 0001 (BNP Paribas SA)

Tytułem: składka członkowska – imię nazwisko

 

Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających ustalana jest indywidualnie z zainteresowanym partnerem biznesowym.